Buitenlandse Rechtsvormen

Er zijn diverse buitenlandse rechtsvormen bekend in Nederland, o.a. de Ltd.

Verdient deze rechtsvorm veel aandacht. Ons inziens niet. Eerstens omdat een buitenlandse rechtsvorm opgericht wordt naar het recht van het land waarin de onderneming wordt opgericht, dus voor een Ltd. is dit Engels recht. Mochten er dus geschillen komen, dan moet er volgens het Engels recht worden gehandeld. Daarnaast moet niet alleen een jaarverslag in het Nederlands worden gemaakt en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, maar ook nog eens in het Engels en bij de Britse Chamber of Commerce worden gedeponeerd. Dit is dus niet alleen gecompliceerd, maar ook onnodig kosten verhogend.