BV

De besloten vennootschap is een Nederlands rechtspersoon. De BV moet opgericht worden door een notariele akte en kent geen kapitaaleis meer dit vanwege de invoering per 1 oktober 2012 van de Flex BV.

Een BV kan opgericht worden door 1 persoon, dit mag zowel een natuurlijk als een rechtspersoon zijn. De BV kan zijn statuten en aandelen naar wens opstellen, zo zijn er aandelen met stemrecht en aandelen zonder stemrecht, eveneens zijn er aandelen met winstrecht en aandelen zonder winstrecht., dit geheel naar uw wens.
Dit alles dient statutair te worden vastgelegd bij de notaris. Elke latere wijziging moet wederom via de notaris.
Er zijn ten opzichte van de Coƶperatie toch nog wel belanrijke verschillen.
Ons advies is dan ook, maak een afspraak voor een gratis intake gesprek, waarin wij u een op maat gesneden advies geven.

De BV is ondergeschikt aan de vennootschapbelasting en moet elk jaar een publicatiebalans deponeren bij de Kamer van Koophandel.