Coöperatie

De Coöperatie UA is een vergeten rechtsvorm. De Coöperatie wordt opgericht door een notariële akte door een meerzijdige rechtshandeling, dwz er zijn minimaal 2 natuurlijke dan wel rechtspersonen nodig om tot oprichting te komen. De Coöperatie heeft geen kapitaalseis. De Coöperatie is een rechtspersoon, met andere woorden een zelfstandige drager van rechten en plichten. De Coöperatie kent een bestuur, dat uit minimaal 2 personen bestaat, een voorzitter en een secretaris-penningmeester. De Coöperatie kent leden, die bij een UA status niet aansprakelijk zijn voor eventuele financiële tekort komingen.

Ons kantoor heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het Coöperatierecht en bieden geinteresseerde een gratis gesprek ten onze kantore aan, om u in een 2 uur durend gesprek alle sover de Coöperatie als ondernemingsvorm te vertellen.