Stichting

De stichting is een Nederlandse rechtsvorm met uitsluitend een stichtingsbestuur. De stichting kan een onderneming drijven en is dan Belastingplichtig. De stichting kent geen leden en kan geen winst uitkeren.

Een stichting kan een ANBI statuur hebben. ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.