Eenmanszaak en VOF

Rechstvorm VOF

De EMZ (EenMansZaak), de VOF (Vennootschap Onder Firma), de CV (Commanditaire Vennootschap) en de Maatschap zijn vormvrije ondernemingen. De ondernemer(s) drijven hun onderneming voor eigen rekening en risico en zijn hoofdelijk lees persoonljk aansprakelijk voor de verbintenissen van hun onderneming (art 3.4 wet IB 2001).

De VOF is een samenwerking tussen 2 of meerdere personen, die voor elkaar aansprakelijk zijn.

De CV is een samenwerking tussen een ondernemer (de beherend vennoot) en een financier (de commandiete).

De maatschap is eveneens een samenwerking tussen 2 of meerdere personen (maten) die een vrij beroep uitoefenen, bijv. artsen, tandartsen en accountants.

Al deze ondernemingen hebben geen rechtspersoonlijkheid, dwz dat de ondernemers niet alleen met hun privevermogen garant staan voor de schulden van de onderneming, maar ook dat alle behaalde resultaten afgerekend worden middels de progressieve InkomstenBelasting